โรงเรียนบ้านไก่นา ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 ยินดีต้อนรับ

 

 

นายวิจิตร หารพรม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

08-2121-0677

 

 

งานบริหารวิชาการ

งานบริหารบุคคล

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

พูดคุยบนเว็บบอร์ด

 

 

 

 

:: ครูบ้านนอกดอดคอม
:: ครูไทย [ kruthai.info ]
:: ครูอีสานบ้านนอกดอดคอม
:: คุณครูดอดคอม
:: วิชาการดอดคอม
:: EduZones
:: บ้านไทยกู้ดวิว
:: สสวท.
:: โรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.
:: สำนักพัฒนาการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จ.ชายแดนภาคใต้

:: patiroop.org แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
:: www.scithai.com
:: เด็กไทยสุขภาพดี
:: เด็กไทยทำได้
:: รักน้ำดอทคอม
:: ศูนย์พัฒนาความสามารถ ใน
การใช้ภาษาอังกฤษ

:: บริจาคเพื่อการศึกษาให้1ได้ 2 :: E-learning เรื่องเอดส์
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
:: Intel Teach to the Future
:: e-book สทร.สพฐ.
:: สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
:: ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
:: ห้องเรียนออนไลน์

 

 จุดเน้น สพป.ขก.1

 

หนังสือราชการ สพป.ขก.1

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

ขอขอบคุณ

ครูละอองศรี วิเศษวุฒิ

มอบเงินซื้อตู้โชว์

10,000 บาท

 

ขอขอบคุณ

ครูพรทิพย์ นิมิปาล

มอบเงินซื้อเก้าอี้และโต๊ะ

ประชุม 10,000 บาท

ซื้อต้นไม้ 2,000 บาท

ทุนการศึกษา 500 บาท

ขอขอบคุณ

พ่อผจญ  แสนเหวิม

มอบประตูรั้วเหล็ก

มูลค่า 10,000 บาท

ขอขอบคุณ

ครูจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์

มอบเครื่องเสียง

มูลค่า 10,000 บาท

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

 

ผอ.มอบทุน 1,000 บาท

 

สภาพทั่วไปของเรา

บุคลากร คลิ๊ก...

กิจกรรมของเรา คลิ๊ก...

อาคารสถานที่ คลิ๊ก...

กิจกรรมเลี้ยงรับส่ง ผอ.

 

คลิ๊ก....

 

chat

 

บุคลากรของเรา

 

นางเครือวัลย์ พงศ์พิมล

ครูชำนาญการพิเศษ

08-9840-2348

บุคลากรของเรา

 

นางละอองศรี วิเศษวุฒิ

ครูชำนาญการ

08-1262-6504

บุคลากรของเรา

 

น.ส.พรทิพย์ นิมิปาลิ

ครูชำนาญการ

08-9944-1349

บุคลากรของเรา

 

นายเอกลักษณ์ คอนจอหอ

ครูธุรการ

08-5004-1697

บุคลากรของเรา

 

นายสุธน ดวงลีดิ

นักการภารโรง

08-2309-6641